Forbundet

Vi mennesker har en tendens til at inddele alting i forskellige grupper og kategorier. Vi gør det både med de ting vi omgiver os med og de situationer vi befinder os i. Den er god og den er dårlig. Jeg kan gode lide det her, men ikke det der. På samme måde deler vi os selv op i forskellige grupper. Vi tænker måske på os selv som os fra Danmark eller os fra Europa i modsætning til mennesker fra andre dele af verden. Ofte definerer vi også mennesker ud fra, hvilken uddannelse eller hvilket arbejde de har. Eller hvor i landet de er vokset op. Da jeg var barn, kan jeg huske, at mine venner og jeg følte os lidt anderledes end dem, som gik på den anden skole. Jeg tror, vi gør det helt uskyldigt. Vi deler alting op, fordi det får os til at føle os trygge. Vi tror, at vi har mere styr på verden, hvis vi har kategoriseret det hele i god og dårlig. Vigtig eller uvigtig. Eller en af de mange andre kategorier, som vi opererer med. 

I nyhederne hører vi hver dag om mennesker, som er kommet i konflikt enten pga. forskelle i religion, race eller deres politiske overbevisninger. Det kan være en konflikt mellem to politiske partier, hvor det ene ønsker, at pengene bruges til forbedringer i skolen, mens det andet parti ønsker forbedringer i ældreplejen. Og det kan være konflikter, som har raset i årevis og som hver dag koster menneskeliv. Men uanset hvor store og voldsomme konflikterne er, så bygger de altid på historer om, at vi er forskellige, og at “vi” er bedre, mere værd eller har mere ret end “de andre”.

Men er det overhovedet muligt, at vi nogensinde kan være bedre eller mere værd end nogen andre?

Forståelsen af de Tre Principper peger på, at vi alle er skabt af den samme livskraft. Vi er alle forbundet. Vi kan få en fornemmelse af den livskraft, så snart tankerne falder til ro. Bag tankerne er der en dyb og klar følelse, som vi alle falder ind i, så snart tankerne bliver stille. Vi bruger forskellige ord til at beskrive, den vi er bag tankerne, men uanset hvem vi er, så har vi alle oplevet en helt særlig følelse af dyb ro, kærlighed eller klarhed, når tankerne tier stille et øjeblik. Vi falder automatisk ind i den følelse af klarhed, når vores sind falder til ro, for klarheden er der altid, bag tankernes larm. Når vi får øje på, at det er den samme livskraft, som strømmer igennem os alle, så får vi samtidig øje på, at vi er forbundet. Vi er én livskraft, som bare udfolder sig forskelligt.

Den universelle intelligens, som hver dag får mit hjerte til at slå, er jo præcis den samme universelle livskraft, som får alle andre menneskers hjerte til at slå. De mange forskelle som vi ser er skabt af vores tanker. 

Når vi skræller tankelagene af, så ser vi, at der ikke er nogen forskelle. Mit hår eller min hud har måske en anden farve end din, og mine overbevisninger om religion eller politik er måske også anderledes end en andens, men det ændrer ikke på, at det som er inden under – den som jeg er i min essens, ikke på nogen måde er forskellig fra den, alle andre er i deres essens. 

Jeg tror, vi har vænnet os til at kigge efter forskellene mellem os selv og andre. Vi er så vant til at dele os selv og andre op i den ene eller anden kasse, så det er forskellene vi ser mest tydeligt. Og det er disse indbildte forskelle, som fører til alle vores konflikter. Vi kommer til at stirrer os blinde på de områder, hvor vi er uenige, eller hvor vi opfatter situationen forskelligt, og så bliver vi stædigt ved med at forsøge at få den anden til at se verden på VORES måde, for det er jo den RIGTIGE måde.

Måske er det ikke op til dig eller mig at ændre på de store politiske linjer eller stoppe konflikter i andre landre. Men vi har alle mulighed for at starte hos os selv. Når vi selv bliver irriterede eller frustrerede over vores partner, kolleger på arbejdspladsen eller hvem det nu måtte være, så har vi altid selv mulighed for at opdage, at vores frustration kommer af vores egne tanker om situationen. Vi kan løfte blikket fra den lille ting, som skiller os ad, og så vil vi med det samme kunne få øje på alt det, som forener os.

Vi vil kunne se, at alle mennesker uden undtagelse, gør hvad de gør, fordi de tror, at det vil hjælpe dem selv eller deres kære til at få det bedre. Vi er alle bare ude på at have det godt. Når vi løfter blikket, ser vi, at så snart vi slipper tankerne, så falder vi alle ind i en kærlig ro, hvorfra livet ser knap så alvorligt ud og hvor kompromisser og løsninger kommer langt lettere til os. Vi vil kunne få øje på, at den livskraft, som strømmer igennem mig, ikke er anderledes end den livskraft, som strømmer igennem dig. Hvis vi har været oppe at slås, så er det den samme kærlige energi, som heler mit sår, som også heler dit. Livet er ikke på nogens side. Livet er os alle sammen. Vi er forbundet. Vi er ét. 

Leave a Reply